Министарство унутрашњих послова Републике Србије представило је данас резултате досадашњег рада на расветљавању "шећерне афере" и саопштило да је крајем марта ове године формирана "Интерресорска група за шећер" у коју су ушли представници МУП-а, Министарства трговине, туризма и услуга - Тржишне инспекције и Министарства финансија - Савезне управе царина и Управе за спречавање прања новца.