Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) завршила је, закључно са јучерашњим даном, са поступком покретања принудне ликвидације код свих 23.048 привредних друштава, код којих су се испунили разлози за принудну ликвидацију, прописани Законом о привредним друштвима.