Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) јуче је покренула принудну ликвидацију код 7.500 привредних друштава, код којих су се испунили разлози за тај поступак прописани Законом о привредним друштвима.