Савет за права детета Владе Републике Србије и Дечји фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ) започели су данас у Лесковцу промоцију Националног плана акције за децу, документа који садржи приоритетне циљеве Владе Србије до 2015. године.