У Народној банци Србије (НБС) данас је почео свечани део пленарне седнице Мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) и делегације Владе Републике Србије на којој ће се водити преговори о провери пете и последње, шесте ревизије трогодишњег финансијског аранжмана са том међународном финансијском институцијом.