Државни секретар Министарства финансија Владе Републике Србије Гојко Станивуковић учествовао је на састанку Економског и финансијског одбора (EFC) у Бриселу, где се захвалио Европској комисији, Еуростату и члановима EFC-a, EMCO, EPC и IFC за процену документа Програма економских реформи (Economic Reform Programme - ERP) Републике Србије, за период од 2019. до 2021. године.