Влада Републике Србије саопштила је данас да Србија предњачи у Европи по броју жена укључених у област информационо-комуникационих технологија, а да ће активности државе у будућности као један од циљева имати додатно јачање и развијање дигиталних компетенција девојака за што успешније учешће у глобалној тржишној утакмици.