Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према количини загађења, односно степен негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријума који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину.