Социјално-економски савет Републике Србије (СЕС) подржао је данас стављање ван снаге Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава од 1. јануара наредне године.