Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије Сузана Пауновић предводила је делегацију Србије која је, пред УН Комитетом у Женеви, представила Извештај о примени конвенције која се бави елиминисањем свих облика дискриминације жена.