Скупштина Србије усвојила је данас сет просветних закона, међу којима су измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања, којима је предвиђено да Математичка гимназија у Београду и Гимназија “Јован Јовановић Змај” у Новом Саду добију статус установа од посебног националног значаја.