Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије Сузана Пауновић саопштила је данас да је делегација Србије посвећена припремама за представљање Четвртог извештаја о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW), који ће бити разматран 28. фебруара у Палати нација у Женеви.