Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о потврђивању Устава Међународне организације за цивилну заштиту, којим Србија стиче статус пуноправног члана и остварује могућност активног учешћа на састанцима Генералне скушштине и право гласа у одлучивању у овој међународној организацији.