Влада Републике Србије дала је на данашњој седници сагласност за то да трошкови издавања личне карте са микроконтролером (чипом), као и трајне личне карте, за грађане којима се издаје нови лични документ у случају када се уписује адреса пребивалишта у личну карту због утврђивања назива улица и кућних бројева за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, падају на терет буџета Републике Србије.