Од 31. децембра, када је омогућен приступ Централној евиденцији стварних власника у Агенцији за привредне регистре, до данас су се евидентирала 122 стварна власника, док је за још око 500 у току процес евидентирања, односно уноса података у апликацију.