Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саоштило је данас да су измене и допуне Закона о матичним књигама, које предвиђају могућност добровољног уписа податка о националној припадности у матичне евиденције и упис промене пола у матичну књигу рођених, почеле да се примењују од 1. јануара.