Министарство културе и информисања Владе Републике Србије и репрезентативни синдикати радника у култури потписали су данас Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република, Аутономна Покрајина и јединице локалне самоуправе.