У оквиру израде нове стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији, у Новом Саду je 17. и 18. децембра одржано професионално саветовање о нацрту овог документа, уз учешће великог броја експерата и представника различитих организација и институција.