Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) отворио је данас Национални контакт центар, где ће осигураници телефонским позивом моћи да добију све неопходне информације о својим правима из домена здравственог осигурања.