Министарство за капиталне инвестиције Владе Републике Србије саопштило је данас да су предузете повећане мере обезбеђења континуитета пловидбе, безбедности пловних и хидрограђевинских објеката, као и мере појачаног праћења хидрометеоролошке ситуације.