Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток, између Владе Србије као зајмопримца и кинеске Експорт-Импорт банке, као зајмодавца.