Радна група за усаглашавање посебних колективних уговора за основно, средње, више и високо образовање и установе ученичког и студентског стандарда, коју чине представници Владе Србије и представници репрезентативних синдиката образовања, саопштила је да су на данашњем састанку синдикати усвојили највећи део примедби које је на предлог текстова колективних уговора уложило Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику Владе Србије.