Пореска управа саопштила је да је 15. мај рок за уплату друге рате пореза на имовину и подсетила на то да је до тог датума неопходно измирити четвртину пореског задужења из прошле године.