Председавајући Социјално-економском савету (СЕС) и председник Уније послодаваца Србије (УПС)  Милош Ненезић изјавио је данас да су се чланови савета сагласили о изменама Закона о ПИО, као и изменама Нацрта закона о платама државних службеника и намештеника и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.