Под покровитељством Координационог тела за родну равноправност и у организацији Удружења пословних жена Србије, отворен је конкурс за избор родно најсензитивније компаније у Србији, с циљем да се директније помогне женском предузетништву и подстицању укључивања жена у ланац набавки великих компанија.