Споразумом Министарства заштите животне средине, Министарства здравља, Министарства одбране и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, основано је Заједничко тело за утврђивање последица НАТО бомбардовања Републике Србије по здравље људи и животну средину.