Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници План за политичко решење садашње ситуације на Косову и Метохији, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар и Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу.