Помоћник министра рада, запошљавања и социјалне политике за сектор социјалне заштите у Влади Републике Србије Владимир Илић најавио је данас да ће након што се Нацрт стратегије о реформи социјалне заштите усвоји у Скупштини Србије почети израда новог закона из ове области, у којој ће учествовати ресорна министарства.