Агенција за приватизацију Владе Републике Србије саопштила је да је Тендерска комисија која прати споровођење јавног тендера за продају 70 одсто друштвеног капитала предузећа "Вршачки виногради" а.д. из Вршца на другој седници, одржаној 10. јуна, донела одлуку о започињању преговора са јединим понуђачем Конзорцијумом "Винопродукт - Чока" д.о.о. Суботица, ТУП "Родић М&Б ЦО" д.о.о. Кула и "Шећер + Schaffer" д.о.о. Београд.