У организацији Агенције за приватизацију Републике Србије данас је одржана 145. јавна аукција на којој је продато 13 друштвених предузећа укупне вредности 1.394,546 милијарди динара.