Влада Републике Србије саопштила је данас да је допис који је генерални секретар Владе Дејан Михајлов доставио 30. маја ове године Републичком јавном правобраниоцу Сеаду Спаховићу у потпуности сагласан са закључком Одбора за приватизацију Народне скупштине Републике Србије.