Влада Републике Србије донела је на данашњој седници, на основу препоруке Одбора за приватизацију Скупштине Србије да се зауставе све активности око преузимања акција компаније "Новости" док се не утврди стварно стање власничке структуре и начини ревизија процене вредности капитала, Закључак о стављању ван снаге Споразума о уређивању оснивачких права у савезним јавним установама и јавном предузећу у области информисања.