Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници предлоге закона о спољнотрговинском пословању, о преузимању акционарског друштва, о адвокатури и о изменама и допунама Закона о условима за обављање промета робе, вршења услуга у промету робе и инспекцијском надзору.