Влада Републике Србије усвојила је, на предлог Министарства одбране, Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији од 2017. до 2020. године.