Потпредседник Владе Републике Србије Мирољуб Лабус оценио је данас да су кретања на тржишту капитала у Србији повољна и да је сада ризик за улагања у хартије од вредности далеко мањи него пре три године.