Влада Републике Србије донела је на данашњој седници Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од додатних 83 милиона динара за отклањање штета од елементарних непогода.