Реализацијом пројекта “Реформа инспекције рада у Србији за 21. век”, биће створен респектибилан и стручан инспекторат, чији ће инспектори бити обучени тако да спровођењем сваке појединачне контроле и надзора у предузећу истовремено провере и примену Закона о раду, законских решења у области радних односа и безбедности и заштите здравља на раду, као и рад на црно, чије је сузбијање један од приоритета Владе и основни разлог нове обуке инспектора. Министар рада, запошљавања и социјалне политике Слободан Лаловић објаснио је данас да је реформа у области инспекције рада из тог разлога један од кључних задатака и Владе Србије и овог министарства.