Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници Предлог закона о царинској тарифи који је усклађен са прописима Европске уније и упутила га Народној скупштини на усвајање. На седници су утврђени Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона и Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама.