Следећи миленијумску традицију читања књижевних дела на градским трговима, Библиотека града Београда обележила је данас Светски дан књиге окупљањем књижевника испред својих врата да пролазницима у Кнез МИхајловој улици читају своју прозу или поезију.