Београд, 22. мај 2005. године - Потпреседник Владе Републике Србије Мирољуб Лабус изјавио је данас да америчка администрација подржава политику Владе Србије везану за одржавање макроекономске стабилности и структурне реформе, као и проевропску и прореформску политику ове Владе.