Акцијски фонд Републике Србије саопштио је да је данас, када се пред Трговинским судом одржава рочиште по тужби Клуба акционара "Југоремедија" АД против Акцијског фонда као продавца удела предузећа "Југоремедија" АД из Зрењанина методом јавне аукције и предузећа "ЈАКА 80 Радовиш" из Скопља као купца у истом процесу, неколико десетина чланова Клуба акционара блокирало просторије Акцијског фонда и на тај начин онемогућава запослене да обављају редовне радне активности.