Министарство за капиталне инвестиције Владе Републике Србије саопштило је да се министар Велимир Илић ограђује од Предлога плана расподеле фреквенција/локација за аналогне ФМ и ТВ радиодифузне станице на територији Републике Србије, који је у име овог министарства упућен на расправу, јер је достављен без његовог знања и сагласности.