Српска академија наука и уметности (САНУ) објавила је у оквиру едиције "Критичка издања српских писаца", коју издаје Одељење језика и књижевности, студију проф. др Љиљане Јухас-Георгиевски "Живот Светог Саве од Доментијана" (историја текста).