Министар здравља у Влади Републике Србије Томица Милосављевић истакао је данас да план рада Министарства у првих сто дана подразумева рад на буџету здравства, дефинисање завршне верзије Стратегије и акционог плана реформе система здравствене заштите, усвајање системских закона, наставак активности на промоцији здравља становништва (пројекти Националне групе за превенцију пушења, очување менталног здравља и елиминисање фактора ризика), реформу финансирања Фонда здравственог осигурања, као и развој и планирање кадрова у систему здравствене заштите.