Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије саопштило је да је у поплавама угроженим општинама Сечањ, Житиште и Пландиште проглашено постојање елементарне непогоде, активирани су штабови за одбрану од елементарних непогода који руководе свим активностима на евакуацији људи и добара и обезбеђењу услова за живот и смештај и ангажовани су стручна служба водопривреде, цивилна одбрана, Војска СЦГ, Црвени крст, све привредне организације које поседују механизацију, као и локално становништво.