Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије саопштило је да је на основу података које је добило од пословних банака са којима има потписан Уговор о дугорочном кредитирању испуњена квота за дугорочне кредите предвиђена за ову годину на основу Уредбе о утврђивању програма мера за подстицање развоја пољопривредне производње за 2005. годину.