Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине Владе Републике Србије наложила је шефовима ветеринарске инспекције у управним окрузима, ветеринарским институтима и регионалним кризним центрима спровођење ванредних активности у складу са својим надлежностима.