Влада Републике Србије прогласила је, на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације, ванредну ситуацију на територији Србије као превентивну меру којом ће се олакшати и убрзати деловање свих органа у заштити живота и безбедности грађана и ствари, као и отклањању последица поплава.