Влада Републике Србије донела је на данашњој седници препоруку да се министар финансија Душан Вујовић и представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања сутра састану са представницама породиља како би се пронашло решење проблема наплате солидарног пореза породиљама насталог због кашњења појединих послодаваца у исплати зарада.