Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Владе Републике Србије Стана Божовић представила је данас Трећи Преглед стања животне средине у Србији и истакла да је у њему посебна пажња посвећена климатским променама, управљању водним ресурсима и управљању отпадом.